Vastuullista ja ekologista viljelyä

Versomme viljellään hiilineutraalisti ainutlaatuisen järjestelmän avulla

Energian- ja ruoantuotanto rasittaa ilmastoa ja vesistöjä tuhlaten samalla hupenevia uusiutumattomia luonnonvaroja. Olemme omalta osaltamme halunneet puuttua tähän, joten teemme yhteistyötä Sybimar Oy:n kanssa. Yrityksen tarjoamalla suljetun kierron järjestelmällä voidaan tuottaa energiaa ja lähiruokaa paikallisesti ja pienin päästöin. Mimis Versot kasvatetaankin Uudessakaupungissa kasvihuoneissa, jotka sijaitsevat kalankasvattamon yläpuolella; rakennus lämpiää sekä tuottaa sähköä kalanperkuujätteillä. Lue aiheesta tarkemmin ja ota yhteyttä, mikäli jokin jäi askarruttamaan.

Suljetun kierron järjestelmä – lähes hiilineutraali energiaratkaisu

Ilmastonmuutos ja riippuvuutemme ehtyvästä ulkomaisesta öljystä vaativat uusia energiaratkaisuja. Energiankulutuksen vähentäminen on ensimmäinen ja tärkein toimenpide, mutta lisäksi tarvitsemme uusia energiantuotantomuotoja.

Sybimar Oy:n suljetun kierron energiaratkaisussa jätteet, hukkaenergia, lämpö, ravinteet ja hiilidioksidi hyödynnetään ja kierrätetään energian- ja elintarviketuotantoon. Tavoitteenamme on tehdä koko tuotantoketjusta mahdollisimman hiilineutraali.

Kestävällä tavalla tuotettu uusiutuva energia tulee tyydyttämään merkittävän osan tulevaisuuden energiantarpeestamme.

Energiantuotanto

Lämpöenergiaa ja sähköä tuotetaan erilaisia polttoaineita hyödyntävässä voimalaitoksessa. Pääasiallinen energianlähde on biokaasu. Biokaasua tuotetaan mm. elintarviketeollisuuden sivutuotteista ja muusta eloperäisestä jätteestä.

Ruoantuotanto

Koko konsepti perustuu mahdollisimman pitkälle vietyyn kierrätykseen, ja yhdistämällä ruoan- ja bioenergian tuotanto, saadaan monia hyötyjä: voimalaitoksesta tulevat hiilidioksidipäästöt ohjataan kasvihuoneeseen, joten hiilidioksidi saadaan talteen ja samalla kiihdytetään biomassan kasvua. Voimalaitoksen lämmöntuotanto hyödynnetään veden lämmityksessä kalanviljely-laitoksessa ja sen ravinnepitoiset vedet edelleen kasvihuoneen lannoituksessa. Kasvihuoneen ja kalanviljelyn biojäte voidaan vielä hyödyntää uudelleen biokaasuna tai biopolttoaineena.